Litt om psykologi som historisk hjelpevitenskap

og kong Sverre som prøveklut

Av Edwin Torkelsen

April 1991

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/1991
Det ubevisste
Les også: