Magi og ‘avfortrylling av verden’

Max Webers perspektiv på oppløsningen av det magiske verdensbildet

Av Nils Gilje

Oktober 2011

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/2011
Magi
Les også: