Mellom Dante og Joyce

Den homeriske trollkvinnen Kirke hos Giordano Bruno

Av Kristin Gjerpe

Oktober 2011

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/2011
Magi
Les også: