Musikkfaget i grunnskolen

Fra salmesang til musikkopplevelse som eksistensiell erfaring

Av Signe Kalsnes

Juni 2015

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2015
Musikk
Les også: