Når popularisering fjerner forskning fra fellesskapet

Av Harald Hornmoen

Februar 2007

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2007
Vitenskapens prosa
Les også: