Om svin og gris

Utdrag fra De nordiske folkenes historie (1555)

Av Olaus Magnus

September 2020

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3/2020
Grisen
Les også: