Patosformelens poesi

Fragmenter av antikkens emosjoner i utstillingen Følelser i antikken og det gamle Egypt

Av Marina Prusac-Lindhagen

Januar 2021

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/2020
Følelser
Les også: