Rettsvitenskap, dekonstruksjon og litteraturteori

en kort oversikt med kritiske bemerkninger

Av Christopher Norris

Desember 1994

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/1994
Det romantiske
Les også: