Revolver, revolver. Om journalistenes Hellige rett til å kreve et svar

En journalismekritikk med Kundera på baklomma

Av Nina Refseth

April 1992

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/1992
Journalisme
Les også: