Risiko - et sjansespill

Glimt fra sannsynlighetsregningens idéhistorie

Av Vidar Enebakk

August 2000

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/2000
Risiko
Les også: