Runer og indvandrere i Amerika

Om Kensingtonstenen, verdensudstillingen i Chicago og nordisk identitet

Av Iver Kjær

Desember 1995

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/1995
Verden på utstilling
Les også: