Saker og ting

om opplysningstiden i det norske bondesamfunnet

Av Erling Sandmo

August 1995

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/1995
Bonden
Les også: