Selvkontroll eller kontrollert idioti

Om Lars von Triers Idiotene

Av Eva Liestøl

Juni 1999

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/1999
Selvkontroll
Les også: