Sub specie Petropolitana

Om Petersburgmyten i russisk litteratur og tenkning

Av Lillian Jorunn Helle

Desember 2017

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2017
Russland
Les også: