Tablåets retorikk og estetikk

En didaktisk representasjonsform i andre halvdel av 1700­tallet

Av Ina Louise Stovner

Mai 2021

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2021
Bygda
Les også: