Tanker i Anledning af Hr. Professor Wilses Bekiendtgiørelse i de norske Intelligenz-Blade No. 13 dette Aar

Av Niels Treschow

Desember 1999

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 4/1999
Idéhistorie på norsk
Les også: