Tidligmoderne kulturmøter

Av Anne Helness

April 2019

The African Prester John and the Birth of Ethiopian-European Relations, 1402–1555

The African Prester John and the Birth of Ethiopian-European Relations, 1402–1555

Routledge
London, 2017

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2018
Humor
Les også: