Trykkefriheden og censurens institutionelle kontinuitet

Jacob Bøcher og Willads Borchsenius 1774–1777

Av Jesper Jakobsen

November 2023

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2023
Sensur
Les også:
Reiseskildring og biografi

Bokmelding av
Lumholtz’ gjenferd: verden rundt i sporene til en glemt hvit oppdager, på leting etter alt som ble borte, og alt som ble igjen