Tullia d’Aragona: om kentaurens underkropp

et forsvar for sansningen

Av Unn Irene Aasdalen

Januar 2010

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2010
Utvikling
Les også: