Kjell Lars Berge

Universitetet i Oslo og NTNU
<a class="byline" href="mailto:k.l.berge@iln.uio.no">k.l.berge@iln.uio.no</a>

Artikler

Crisis, what crisis?

Crisis, what crisis?

Stortingsmeldingen Humaniora i Norge forteller at det ikke er noen krise i norsk humaniora. Bare muligheter, og noen problemer.

Bokmelding av
Humaniora i Norge. Meld. St. 25 (2016–2017).