"Det fruktbare møtet mellom våre to naturer"

Om brevvekslingen mellom Goethe og Schiller

Av Helge Svare

Mars 2004

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/2004
Vennskap
Les også: