Det ubevisste i historien

En lesning av Deleuze/Guattari: L'Anti-Oedipe. Capitalisme et Schizophrénie

Av Espen Schaanning

April 1991

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1/1991
Det ubevisste
Les også: