'Giører efter det I Læser!'

Liv og tekst i et religiøst perspektiv

Av Trygve Riiser Gundersen

April 1997

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1-2/1997
Liv, skrift, historie
Les også: