Neuroleptikas gjennombrudd i institusjonspsykiatrien

kriminologisk pespektiv

Av Joar Tranøy

August 1994

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/1994
Barn
Les også: