Athen

Leder

Athen var de filosofiske og politiske samtalenes sted i antikken. Deretter ble Athen selv et sentralt samtaleemne – en kasteball og et investeringsobjekt for ulike interesser og identiteter.

I dag vitner det athenske byrommet om stadig pågående konflikt mellom byens ulike historiske lag; mellom det man vil vise fram, det man har fjernet og det man vil dekke over. Selv det ikoniske Akropolis er fylt av motstridende referanser, ikke bare til antikkens historie, men til hele perioden mellom antikken og i dag.

I dette nummeret av Arr utforsker vi Athen: Som antikk by, som et sted fylt av samtaler på mange nivåer, som en by i kontinuerlig dialog med andre byer, fra Oslo til Tessaloniki, og med ulike tankeretninger. Vi ser på byen i vidvinkel, på den måten blir både antikken og samtida belyst.

Utgangspunktet for nummeret er et faglig møte og samtaler i Athen høsten 2018. Konferansen der alle bidragsyterne møttes for å utforske og diskutere byen, var mulig på grunn av Det norske instituttet i Athen, som sjenerøst har stilt med lokaler, faglig kompetanse og økonomisk støtte. Instituttet sikrer tilgang til den greske antikken, men også til alt det som ligger imellom og til dagens mangfoldige Athen. Både Arr og instituttet i Athen fyller 30 i år; vi takker for oppholdet og sender de hjerteligste gratulasjoner – fra en jubilant til en annen.

Tilbake