Tema: Avantgarde

Modernitet og estetikk

Fem anmerkninger til forholdet mellom kunst, modernitet og politikk

Skriftens profet

En samtale med Horace Engdahl om Maurice Blanchot