Havet

Leder

I arbeidet med dette nummeret av Arr var vi interessert i å fange opp de mange ulike måtene havet kan forstås på. Det samme havet har vært en inspirasjonskilde, reisevei, livgivende og dødbringende. Et fysisk naturfenomen som har vært en konstant gjennom historien og som mennesker over hele verden forholder seg til hver eneste dag.

Med dette mummeret ønsker vi å belyse hvordan mennesker til ulike tider har forstått havet. Artikkelforfatterne har hatt en rekke ulike tilnærminger, og artiklene deres viser noe av mangfoldet i menneskets relasjon til havet gjennom historien. For vår forståelse av havet er i endring, som havet selv, og ståstedet vårt påvirker hvordan vi forholder oss til det.

Tilbake