Konkurranse

Leder

Stadig nye områder vurderes for konkurranseutsetting. Kanskje har staben på ditt lokale sykehjem nylig blitt byttet ut på grunn av en konkurranse. La oss da håpe det alltid er de beste som vinner.

Noen fremstiller konkurranse som en universalmedisin, som et anvendelig botemiddel for en rekke typer av plager og skavanker. Andre forstår konkurranse som et iboende nøkkelfenomen i natur, samfunn og kultur. Det er snart ingen områder igjen hvor det ikke er blitt observert konkurranse i en eller annen form, men skulle man få øye på en fredelig plett kan vi trygt regne med at noen krever at også denne skal konkurranseutsettes.

Dette nummeret er ikke ment som en diskusjon om hvorvidt vi bør ha mer eller mindre konkurranse. Prosjektet er snarere å vise at det finnes mange forskjellige former for konkurranse. Det er ofte uklart hva konkurransetilhengere og motstandere forbinder med begrepet, og det er derfor på tide å prøve å kartlegge noen grunnleggende variasjoner i ideene om konkurranse. Slik håper vi å få et bedre grep om vår tids tendens til å se - eller til å ønske seg - konkurranse praktisk talt overalt.

Tilbake