Krig

Krig

Nummer 2-3

2004

Redaktør(er)

Simen Ekern og Nikolai Fjeld

Arr ønsker med dette nummeret å se dagens kriger i lys av hvordan krig tidligere har blitt tenkt og ført.

Tema: Krig

Bokomtaler