Magi

Leder

Magikere er bestselgere i underholdningsindustrien, og healere, klarsynte og englekyndige er langt framme i mediebildet. Samtidig har magi en lang historie. Begrepet «magos» har røtter tilbake til den antikke greske betegnelsen på persiske prester, og fenomenene vi forsøker å fange med magibegrepet er enda eldre.

Magi har imidlertid ingen entydig definisjon. Begrepet brukes for å beskrive svært forskjellige oppfatninger og praksiser, tilgrensende både religion og vitenskap, og defineres ofte i forhold til hva det ikke er. Magi er både en nøytral, analytisk kategori og et sterkt ladet begrep, ofte brukt polemisk og nedsettende av utenforstående.

Dette nummeret av Arr gjenspeiler variasjonene i forestillingene om magi og bruken av begrepet fra antikken til i dag. Arr ønsker å belyse ulike forestillinger om magi, utviklingen av begrepet, magiens og magikerens status, hvilken funksjon magi har hatt til ulike tider og på ulike steder og hvordan magi har påvirket og fortsatt påvirker samfunnet.

Tilbake