Russland

Leder

For mange nordmenn kan Russland fremstå som en farlig, tidvis skrullete, nabo i øst: Presidenten er despotisk, mediene er korrupte, retorikken er irrasjonell, kulturen er vulgær – og litteraturen er død. Men Russland og landets forhold til Vesten er for viktig til at slike stereotyper bør få råde.

Arbeidet med dette nummeret av Arr startet med et ønske om å nyansere dette bildet og forstå Russland bedre. Våren 2017 samlet vi russiske, norske og svenske forskere til et seminar om russisk idéhistorie i St. Petersburg. Vi ville undersøke om det finnes kulturelle betingelser i den russiske historien som kaster lys over dagens russiske selvforståelse og handlingsmønstre. De fleste av artiklene i dette nummeret bygger på innleggene holdt ved dette seminaret. Vi håper de kan vise at historien er en nøkkel til forståelse av dagens Russland.

Tilbake