Akademikernes samfunnsansvar

Arr fyller 25 år i 2014, og vi vil i et eget jubileumsnummer ta for oss ulike forestillinger om akademikernes samfunnsansvar. I den anledning arrangerer vi en paneldebatt på Litteraturhuset og et seminar på Blindern.

05. mars 2014

Paneldebatt 19. mars:

(Kjelleren, Litteraturhuset, Oslo, kl 19.00)

UiO har ambisjon om å bli et av verdens ledende universiteter. UiOs forskere må derfor jobbe hardere for å hevde seg innen internasjonale elitemiljøer. Hva gjør innretning mot internasjonale forskningsfronter med akademikeres oppgaver knyttet til det offentlige ordskiftet, til politikk og kultur?

Innledere:

Fanny Duckert, professor i psykologi og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, innleder over temaet «Akademikeres samfunnsansvar – sett fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet»

Jonas Bals, sjølakademisert arbeider, nå ansatt i Fellesforbundet, skal ha et innlegg med tittelen: «Gjør din plikt og krev din rett – som akademiker?»

Cathrine Holst, forsker ved Arena, Universitetet i Oslo og ansvarlig redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift, skal snakke om «Forskere, eksperter og folk flest»

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Her kommer vi tilbake med tittel.


Arrangementet er gratis og åpent for alle

Seminar 20. mars:

(Møte og konferanserom 1224, Niels Treschows hus, 12. etg. Blindern)

Foreløpig program:

09.00 – 09.10 Kaffe og frukt

09.10 - 09.15 Velkommen v/Espen Schaanning UiO

09.15- 09.45 Kjetil Jakobsen (historie, Humboldt Universität, Berlin): «Akademiker i det postkulturelle»

09.45 - 10.00 Diskusjon

10.00-10.15 Pause

10.15-10.45 Siri Martinsen (veterinærmedisin, NOAH): «Hvordan kunnskap brukes for eller mot de stemmeløse»

10.45-11.00 Diskusjon

11.00-11.15 Pause

11.15-11.45 Kristin Braa (informatikk, UiO): «Universitetets rolle i kapasitetsbygging og innovasjon: Helseinformasjon i den tredje verden»

11.45-12.00 Diskusjon

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.15 Vidar Enebakk (idéhistorie, Teknisk Museum): «Islamsk vitenskap som propaganda».

13.15-13.30 Diskusjon

13.30-13.45 Pause

13.45-14.15 Johanne Sundby (medisin, UiO): «Forskning for kvinners reproduktive helse og rettigheter. Bra nok i Norge? Ille i verden?»

14.15-14.30 Diskusjon

14.30 – 14.45 Pause

14.45-15.15 Elisabeth L’orange Furst (sosialantroplogi, UiO): «Samfunnsforskning - fra endring og kritikk til legitimering?»

15.30- 15.45 Diskusjon

15.45-16.00 Oppsummering

Arrangementet er gratis og åpent for alle