Arr søker bidrag om oppmerksomhet

Tredimensjonalt anatomisk diagram av et menneskelig hode. Fra The Book of Health (1898). Illustrasjon: Basert på faksimile fra Wikimedia commons

Arr søker bidrag om oppmerksomhet

I denne kommende utgaven utforsker Arr forståelsen av oppmerksomhet i et historisk perspektiv.

27. oktober 2023

I dag snakkes det mye om at vår oppmerksomhet og konsentrasjonsevne er i krise. Ofte blir skjermene – tv, pc og smarttelefoner – utpekt som tidstyvene som har skyld i uføret. De nye teknologiene har også brakt med seg samtaler om teknogiganter som kriger om vår oppmerksomhet, noe som er blitt en sentral tematikk for flere bøker og offentlige debatter. Ved å undersøke oppmerksomhet vil vi med dette nummeret belyse begrepets innhold opp igjennom historien og hva oppmerksomhet blir og har blitt assosiert med.

Begrepet har betydd mye forskjellig gjennom historien. Munkene i middelalderens klostre klaget over at de slet med å holde oppmerksomheten rettet mot Gud. Reformatorene og protestantene ønsket å fjerne bilder og symboler i kirken – for å forhindre at kirkegjengerne rettet oppmerksomheten mot det jordiske. Forholdet mellom kropp og sjel har blitt diskutert opp igjennom historien, blant annet av bevissthetsfilosofer og i religiøse sammenhenger. I tillegg kan temaet oppmerksomhet studeres ved å se på hva historikere har vært oppmerksomme på, for eksempel kan man undersøke hvem som har fått historien sin fortalt og hvem som har blitt utelatt.

Dette nummeret av Arr retter søkelyset mot hvordan oppmerksomhet har blitt forstått i fortiden og forstås i samtiden. Hva har man rettet oppmerksomhet mot oppigjennom historien? Hva er god og dårlig oppmerksomhet? Hvilke aktører har bidratt til forståelsen av oppmerksomhet? Hva slags rolle har oppmerksomhet spilt i religion, litteratur, historieskriving, teknologi, politikk og spørsmål om utdanning?

Frist for førsteutkast: 11.03.24

Frist for ferdig artikkel: 02.09.24