Arr søker tekster om fotografi

Fotostudio i Berlin, 1893. Foto: A.H. Wheeler/Wikimedia commons

Arr søker tekster om fotografi

Vi ønsker å bringe fotografiet inn i idé- og mentalitetshistorien.

14. juni 2022

Vi får kunnskap om verden gjennom bilder. Vi kan se innsiden av magen vår, baksiden av månen eller vinnermålet i Champions League. Dette er alle fotografier. Da oppfinnelsen ble kjent i 1839, sa man at det var naturen som tegnet seg selv. I dag ligger visualiseringsteknologier til grunn for en rekke tjenester og funksjoner i samfunnet. I våre dager tas de fleste fotografier av maskiner for andre maskiner, hevder mediefilosofen Jussi Parikka. Etter at smarttelefonen slo gjennom i 2007, har en stadig større del av kommunikasjonen skjedd gjennom bilder.

Siden lanseringen av de første fotografiske teknologiene på 1840-tallet har det fotografiske feltet stadig vokst, blitt differensiert, spesialisert og allmenngjort. I dag blir fotografi og fotografiske bilder brukt på en lang rekke samfunnsområder, fotografi er etablert som egne forskningsfelt og som et eget samlingsområde for bevaringsinstitusjoner. Samtidig som det fotografiske er blitt allestedsnærværende, er det også blitt stadig mer usynlig.

Den tyske mediefilosofen Friedrich Kittler hevder at mediene, herunder fotografi, utgjør erkjennelsens infrastruktur, både for tankene og sansene. I et stadig mer gjennomvisualisert samfunn, der visualiserings- og fototekniske prosesser i stadig økende grad setter rammene for vår omgang med verden, søker dette nummeret av Arr å bringe fotografiet inn i idé- og mentalitetshistorien. Hvilke avleiringer har fotografiet som teknologi satt i ulike kulturelle og samfunnsmessige felt? En tanke er at det usynlige, men allestedsnærværende fotografiets praktiske og konkrete makt kan synliggjøres i spennet mellom disse avleiringene, prosessene de er del av og enkeltbilders innvirkning på vår selvforståelse.

Frist for levering av førsteutkast: 15. august 2022

Redaktør: Thale Sørlie, thale.sorlie@tekniskmuseum.no

Se Arrs forfatterveiledning.