Debatt: Eiendomsrettens grenser

Arr inviterer til debatt om eiendomsrettens grenser på Litteraturhuset onsdag 4. desember.

27. november 2013

Hvem som har rett til å eie og hva (eller hvem) som kan eies har endret seg opp igjennom historien. Og det har ofte vært diskutert hvor grensene for eiendomsrett kan eller bør gå. Med utgangspunkt i tre innlegg som har fokus på ulike eiendomsproblematikker ønsker vi å diskutere eiendomsrettens grenser:
  • Guri Larsen, professor i kriminologi ved UiO og medredaktør av/skribent i boka Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder, innleder om «Dyr og natur som ...menneskets eiendom»
  • Geir Heivoll, høgskolelektor ved Politihøgskolen og doktorgradsstipendiat ved Institutt for religion, filosofi og historie ved UiA: innleder om «Privat eiendomsrett som grense for det norske politiets myndighet på 1800-tallet. Et prisme for spenninger mellom rettsstatlige og politistatlige perspektiver på forholdet stat-individ?»
  • Dag Ellingsen, sosiolog og forfatter av boka Reven: Olav Thon og hans metoder innleder om «Olav Thon - en eiendommelig personlighet»

Tid: Onsdag 4. desember kl 19.00

Sted: Litteraturhuset, Oslo