Din helse – ditt ansvar? Debatt 19. november

Hvem har det egentlige ansvaret for helsen? Hvilke helseområder skal prioriteres – og nedprioriteres? Og hva bør forholdet mellom helsepolitikk, økonomi og helsefremmende individualisme være? Debattmøte om prioriteringer i helsevesenet 19. november kl 20 på Litteraturhuset.

04. november 2015

Helse er politikk, i hvert fall i det moderne velferdssamfunnet. Offentlige tiltak til fremme av folkehelsen har vært velkjent fra innføringen av frokost og tran-drikking i skolen på 1930-tallet til dagens antirøykekampanjer og oppfordring om daglig fysisk aktivitet og inntak av frukt og grønt. Et historisk tilbakeblikk forteller oss imidlertid at offentlige tiltak for folkehelsen i visse situasjoner har gått på bekostning av enkeltindividets ønsker og interesser – for eksempel i bekjempelsen av sykdommer som spedalskhet og tuberkulose.

I dag tar helsemyndighetene til orde for å gi pasientene mer makt, mer informasjon og større ansvar. Idealet er brukermedvirkning og en pasientsentrert helsetjeneste, uttrykt i slagord som «pasienten i sentrum». Samtidig er bruken av helsetjenester et samfunnsgode som krever forvaltning, omfordeling og prioriteringer. Fri tilgang på alt det hver enkelt av oss måtte ønske av forebygging, medisinsk testing og behandling vil være en samfunnsøkonomisk umulighet. Arr inviterer i samarbeid med Nasjonalt medisinsk museum til lansering av vårt siste nummer om helse.

Innledere:

Ellen Lange, Nasjonalt medisinsk museum:
«Et lite stykke Helse-Norge. Portrett av Helsesenteret for papirløse migranter»

Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet:
«Vår helse - felles ansvar»

Ivar Sønbø Kristiansen, professor emeritus i medisin, avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO:
«Fremtidens utfordringer: Pasienten eller økonomien i sentrum?»

Jan-Ole Hesselberg, psykolog og formilder, kjent blant annet fra «Folkeopplysningen» på NRK1:
«Valgfrihetens paradoks»

Tid og sted:

Torsdag 19. november kl 20.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.