Forfattarane fortel om klede

Forfattarane fortel om klede

Vi bad eit knippe forfattarar fra det siste nummeret av Arr om å syne fram eit spesielt plagg. Sjå videoen på YouTube no.

10. juni 2020