Grønt forbruk: Debatt om nye former for konsum

Arr – idéhistorisk tidsskrift slipper et temanummer om "ting" og inviterer i den anledning til et debattmøte om grønt forbruk. Forskere med kompetanse på forbruk, bærekraft og miljøproblematikk formidler fra sin forskning og svarer på spørsmål fra salen.

29. februar 2016

Grønt forbruk – at folk kan velge miljøvennlige varer – hjulpet av miljømerking og informasjon fra miljøaktivister – er populært. I 2015 var det for eksempel et stort oppsving i salg av økologiske varer.

Grønt forbruk innebærer både en idé om reduksjon av forbruk og en idé om å produsere, forbruke og kaste på mer miljøvennlig vis. Men hvordan skal vi balansere reduksjon av forbruk og omlegging av forbruk til mer miljøvennlig forbruk? Er kanskje velferdsstaten avhengig av at det opprettholdes et visst nivå av konsum, i hvert fall en god periode til fremover? Da må mer miljøvennlige varer helt klart være en god idé. Eller driver vi nå og utsetter og skyver på en større omlegging som må tas for å sikre sosial rettferdighet og et miljø som det er mulig å leve med? Kan økt tilgang på grønnere forbruksvarer virke mot sin hensikt? Kan det gi forbrukere innstilt på mer grunnleggende endringer grunn til å shoppe som før – bare de velger grønt?

Innledere:

Petter Næss, professor ved Seksjon for by- og regionplanlegging, NMBU, om «Hvorfor snakker vi så lite om behovet for å stanse forbruksveksten?»

Ingun Grimstad Klepp, forsker I ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), om «Problemet med å gå i ring: Sirkulær økonomi og ny teknologi i klesskapet».

Kjetil Fallan, professor ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO, om prosjektet «Tilbake til den bærekraftige fremtiden: visjoner for bærekraftighet i designhistorien».

Sted: Kjelleren, Litteraturhuset i Oslo

Tid: 30. mars kl 1900

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.