Holbergprisen til Bruno Latour

Arr gratulerer den franske sosiologen og antropologen Bruno Latour med Holbergs internasjonale minnepris 2013. I den forbindelse presenterer vi fra arkivet en artikkel i to deler som tar for seg diskursens materialitet – fra Foucault til Latour.

16. mai 2013

I første del av denne artikkelen (publisert i Arr 1/96) viser Espen Schaanning hvordan Foucaults begreper «utsagn», «diskurs» og «diskursive formasjoner» var begrepsstrategier som skulle fange inn diskursens samfunnsmessige materialitet.

I den andre delen av artikkelen (publisert i Arr 2/96) benyttes noen av Bruno Latours arbeider til å konkretisere og tydeliggjøre disse poengene. Latour sosiologiserer Foucaults diskursbegrep ved å analysere vitenskapen ut fra de kontroversene som pågår mellom vitenskapsmennene.