Radikalisme - en romantisk utopisk livsinnstilling?

Arr inviterer til debatt om radikalisme på Litteraturhuset torsdag 14. februar kl 19.

11. februar 2013

Hva er radikalisme? Kan seriøs politikk, vitenskap og kunst springe ut av radikale posisjoner eller havner slike radikale standpunkter raskt på sidelinjen? Radikalisme finnes i mange varianter og tapninger. Hva som er radikalt i dag, er ikke det samme som gårsdagens radikale spørsmål. Og er det mulig å identifisere en "radikaler"? Eller er det kun tanker og handlinger som kan være radikale?

Det blir en kveld for radikale tanker anført av:

Emil Johnsen, redaktør av Arrs temanummer om Radikalisme (innleder og ordstyrer).

Aslak Sira Myhre, daglig leder av Litteraturhuset, innleder om forholdet mellom de radikale og folket.

Trine Rogg Korsvik, stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO, innleder om radikalisme sett fra kjønnskampens historie.

Lars Gule, postdoktor ved Senter for profesjonsstudier, HiOA, innleder om radikalisme versus ekstremisme
.

Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram
Tid: 14. februar kl. 1900