Seminar i St. Petersburg

Hvilke ideer har formet Russland? Arr inviterer til seminaret «Russia – A History of Ideas», som finner sted i St. Petersburg 22. til 25. mai.

10. mai 2017

Arr – idéhistorisk tidsskrift arrangerer seminaret «Russia – A History of Ideas» i St. Petersburg 22. til 25. mai 2017. Seminaret, som samler russiske og norske forskere og skribenter, kaster lys over det idémessige grunnlaget for den russiske selvforståelsen, det russiske nasjonsprosjektet og Russlands forhold til vestlige land i dag. Vi tror en belysning av den russiske idéhistorien kan bringe ny og viktig innsikt i russisk politikk og kultur, noe som ofte er mangelvare i mediehverdagen.
Alle som måtte befinne seg i den russiske kulturbyen, er hjertelig velkomne!
Les mer på seminarets hjemmeside.