Retningslinjer for fotografer

  • Fotografen leverer 2–3 bilder i 4 farger og 20–30 bilder i 1 farge. Ett av bildene i 4 farger brukes til omslaget, og bildene i 1 farge plasseres på helside spredt rundt i nummeret. Bildene skal danne en serie som belyser nummerets tema.
  • Bildene skal ha en oppløsning på minimum 300 ppi i helsideformat. Fotografen anbefales å selv konvertere bildene med oppgitt profil, forutsatt at det arbeides på en kalibrert skjerm. Fotografen har ansvar for eventuell bearbeiding av egne bilder. Arrhar ikke ansvar for kvalitet på bildegjengivelsen. Arr kan beskjære bildene.
  • Bildeserien og fotografen omtales kort i nummeret og fotografens navn oppgis på kolofonsiden. Fotografen mottar 3 frieksemplarer av nummeret og ett års abonnement på Arr.
  • Bildeserien kan også bli brukt på Arrs nettside.
  • Arr har en avtale med tidsskrifttjenesten VIO om levering av innhold til VIOs abonnenter. Bildene som trykkes i Arr, inngår i denne avtalen og vil kunne publiseres på VIOs portal i sammenheng med innhold fra Arr. Fotografens navn skal oppgis.

Bildenes format

  • Dimensjoner: 20 x 25 cm.
  • Bilder skal beskjæres til nevnte dimensjoner.
  • Papir for innmaten: Arctic matt eller tilsvarende matt bestrøket
  • Profil for bilder omslag 4 farger (CMYK): Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)
  • Profil for bilder materie 1 farge: Dot Gain 15 %