Akademikere i det postkulturelle

Dannelse som oversetterkompetanse

Av Kjetil A. Jakobsen

Desember 2014

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 3-4/2014
Akademikernes samfunnsansvar
Les også: