Akademikernes samfunnsansvar

Akademikernes samfunnsansvar

Nummer 3-4

2014

Redaktør(er)

Espen Schaanning

Arr fyller 25 år i 2014 og tar i dette jubileumsnummeret for seg ulike forestillinger om akademikernes samfunnsansvar.

Tema: Akademikernes samfunnsansvar

Utenomtema

  • En fri film?

    Filmsensur i møte med ytringsfrihet, politikk og samfunnsmoral

Debatt

Bokomtaler