Akademikernes samfunnsansvar

Akademikernes samfunnsansvar

Nummer 3-4

2014

Redaktør(er)

Espen Schaanning

Arr fyller 25 år i 2014 og tar i dette jubileumsnummeret for seg ulike forestillinger om akademikernes samfunnsansvar.

Debatt

Tema: Akademikernes samfunnsansvar

Network of Action

Kapasitetsbygging og innovasjon i helsesystemer i sør

Humanismens nytte

Teori og praksis i renessansehumanismen – og i dagens humaniora

Utenomtema

En fri film?

Filmsensur i møte med ytringsfrihet, politikk og samfunnsmoral

Bokomtaler