Andreas Reckwitz om subjektets idéhistorie

mellom kontingens- åpning og lukning

Av Eivind Tjønneland

November 2023

Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne. Revidert utgave.

Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne. Revidert utgave.

Andreas Reckwitz

Suhrkamp Verlag
Berlin, 2020

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2/2023
Sensur
Les også:
Reiseskildring og biografi

Bokmelding av
Lumholtz’ gjenferd: verden rundt i sporene til en glemt hvit oppdager, på leting etter alt som ble borte, og alt som ble igjen