At producere var mit liv

Problemer og perspektiver i den kierkegaardske biografi

Av Joakim Garff

April 1997

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1-2/1997
Liv, skrift, historie
Les også: