Det egentlige livet er annetsteds

et forsøk på å lese Lévinas

Av Jens Erik Paulsen

April 1997

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 1-2/1997
Liv, skrift, historie
Les også: