Byråkrati og disiplin

Weber og Foucault - beslektede samfunnsanalyser?

Av Thor Henning Bugsett

August 1991

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/1991
Rett og makt
Les også: