Tema: Rett og makt

Skikk og system

Trekk ved Hegels tanker om frihet og rett

Skarpretteren

Lite innhogg i bøddelens historie

Fabula rasa

Til erindring om erindringsløsheten