Da psykoanalysen ble en profesjon

kampen om den skandinaviske avdeling i IPA 1930–1934

Av Håvard Friis Nilsen

Juni 2010

Denne artikkelen er ikke publisert i fulltekst på nett.

Denne artikkelen sto på trykk i Arr 2-3/2010
Psykoanalysen i Norge
Les også: